CENTROMETAL Solarny system ogrzewania

Cm-SOL
Sterownik słoneczy Cm-SOL jest przeznaczony do podgrzewania rezer- wuaru dostawy wody ciepłej (DWC), rezerwuaru kumulacyjnego (z lub bez wbudowanego rezerwuaru DWC) lub basenu poprzez kolektory słoneczne i/lub kotły i/lub podgrzewacze elektryczne. Sterownik może kontrolować ogrzewanie do 4 różnych zbiorników/basenów, które mogą ogrzewać do 2 oddzielnych pól kolektorów słonecznych i do 2 rodzajów konwencjonalnych źródeł (kotłów) lub podgrzewacz elektryczny. Pompy mogą pracować z sygnałem PWM lub sygnałem analogowym. Oprócz czujników temperatury do regulatora można podłączyć przepły- womierz i presostat. Przy standardowym sterowaniu ogrzewaniem rezer- wuaru (współczynnik różnicy temperatur) regulator ma funkcje ochronne, takie jak chłodzenie kolektora (zbiornik), możliwość ochrony przed za- marzaniem kolektora, chłodzenie zbiornika (przez kolektor lub recyrkulację), ochrona przed bakteriami Legionella (funkcja dezynfekcji) i ochrona wyjść (pompy i zawory); blokuje się z powodu długich okresów nieużywania. Wszystkie funkcje są kontrolowane za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego, który upraszcza korzystanie z kontrolera. Jako dodatkowe wyposażenie, można podłączyć jednostkę WiFi do kontrolera, za pośred- nictwem, której kontroler może być podłączony do lokalnej sieci WiFi w celu zdalnego sterowania oraz monitorowania systemu.

Solarny system ogrzewania Cm-SOL

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Sterownik CmSOL może sterować ogrzewaniem do 4 oddzielnych zbiorników z 1 lub 2 pól kolektorów słonecznych i ogrzewać pierwszy zbiornik z wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł - podgrzewacz elektryczny i maksymalnie dwa kotły grzewcze. Sterownik ma 10 wejść, 8 wyjść, 2 PWM oraz 2 wyjścia analogowe dla pomp kolektorowych. Rodzaje kolektorów słonecznych można wybierać spośród kolektorów płaskich i próżniowych. Rodzaje zbiorników można wybierać między rezerwuarem DCW, rezerwuarem, rezerwuarem ze zintegrowanym rezerwuarem DCW a basenem. Podłączenie hydrauliczne kilku zbiorników można wybrać za pomocą pomp, trójfazowego zaworu strefowego i dwudrogowego za- woru strefowego. Możesz sterować pompą w celu podgrzania pierwszego rezerwuaru w następujący sposób (podgrzewanie rezerwuaru DWC za pomocą rezerwuaru kumulacyjnego). Pierwszy zbiornik można podgrzać przez podgrzewacz elektryczny (przez stycznik) i do 2 konwencjonalnych źródeł ciepła. Sterownik może sterować pompą recyrkulacyjną w trybie pulsacyjnym o ustawionym czasie. Po wstrzyknięciu prawidłowego przepływu przez kolektory słoneczne i zainstalowaniu czujnika przepływu wstecznego kolektora słonecznego, sterownik Cm-SOL oblicza całkowitą energię otrzymaną z kolektorów słonecznych. Jeśli zainstalowany jest przepły- womierz, obliczenia energii będą dokładniejsze. Oprócz wyżej wymienionego sterownika zapewniono również funkcje ochronne: funkcję chłodzenia kolektora słonecznego (przez rezerwuar), funkcję chłodzenia zbiornika (przez kolektor słoneczny lub recyrkulację), funkcję dezynfekcji (ochrona przed bakteriami Legionella) oraz funkcję ochrony pompy/zaworu przed zablokowaniem. Na sterowniku można określić priorytet ogrzewania słonecznego pojedynczego zbiornika, umożliwić sprawdzenie priorytetu pod- grzewania zbiornika, włączyć/wyłączyć konkretny zbiornik z ogrzewania, włączyć jednorazowe ogrzewanie za pomocą kon- wencjonalnych źródeł, włączyć funkcję imprezy dla jednorazowego przedłużenia ogrzewania i włączyć opcję urlopową, dzięki której wszystkie zabezpieczenia funkcje kontrolera minimalizujące przegrzanie/zamrożenie kolektora. Aby monitorować działanie układu słonecznego, można zainstalować moduł WiFi i za pośrednictwem portalu internetowego kon- trolować poszczególne temperatury oraz działanie poszczególnych pomp i zaworów. Za pośrednictwem portalu internetowego można również zmienić ustawioną temperaturę rezerwuaru i kolektora słonecznego.
INSTRUKCJE TECHNICZNE/ARKUSZ APLIKACJI (STOSOWANIA):
Arkusz aplikacji (stosowania) Cm-SOL
Instrukcja użytkownika CM-SOL
Telefon kontaktowy: +371 28818088, +371 29149923 E-mail: info@centrometal.lv Strona główna: www.centrometal.lv
TECHNIKA GRZEWCZA