Kompaktie centralapkures katli CentroPelet ZVB ir koka granulu kurināmie katli. Tie ir paredzēti karstā ūdens sildīšanai mazākās un vidēji lielās telpās. Tie ir izgatavoti no tērauda ar modernu dizainu un augstu efektivitāti. Katlā ir iebūvēts deglis kokskaidu granulu sadedzināšanai ar automātisko aizdedzi un dig- itālo katla regulēšanas vadību, kas darbina dūmvadu atgaisotāju atbilstoši dūmvadu un katla ūdens temperatūrai. Tie tiek piegādāti ar iebūvētu cirkulācijas sūkni, drošības vārstu, atgaisošanas vārstu. , spiediena slēdzis un izplešanās tvertne. Granulu tvertne ir neatņe- mama katla sastāvdaļa.

DRAUDZĪGS VIDEI

Zema kaitīgo savienojumu emisija dūmgāzēs.

EFEKTĪVS

Augsta katla efektivitāte un zemas apkopes prasības.

AUTOMĀTISKA GRANULU PADEVE

Granulas tiek piegādātas atsevišķi, izmantojot padeves transportieri, un tās sadedzina ar elektrisko sildītāju.

PRODUKTA RAKSTUROJUMS:

APRĪKOJUMS

Rūpnīcā uzstādīts cirkulācijas sūknis, drošības vārsts, spiediena slēdzis, izplešanās tvertne un automātiskā ventilācija.
Compact pellet boiler CentroPelet ZVB 16-32kW
Karstā ūdens boileris centrālapkures sistēmām CentroPelet ZVB ar iebūvētu granulu degli. jauda 14-29 kW. Karstā ūdens katls CentroPelet tiek piegādāts ar malkas granulām, izmantojot skrūvju konveijeru, un granulas tiek apkurinātas ar elektrisko sildītāju. Plīti var ieslēgt/izslēgt automātiski. Augstas efektivitātes katls. Zema kaitīgo savienojumu emisija dūmgāzēs. Iespēja regulēt pārslēgšanas laiku. Kompaktais dizains ļauj izvietot katlu nelielās katlu telpās Iebūvēts cirkulācijas sūknis, drošības vārsts, spiediena slēdzis, izplešanās tvertne un automātiskais ventilācijas vārsts. Iebūvēta granulu tvertne.

PAMATIZMĒRI:

APILDU APRĪKOJUMS:

Granulu uzpildīšana no lielākās tvertnes CPSP-ZVB ar skrūvju konveijeru.
Дополнительный бункер CPSP-ZVB с системой подачи пеллет.

PIEGĀDE UN OBLIGĀTAIS PAPILDU APRĪKOJUMS:

TEHNISKĀS INSTRUKCIJAS / BROŠŪRAS:

VB 15-16-20-24-32 -

Technical instructions

(PDF)

2
Automātika Mehānisms dūmvadu kanālu tīrīšanai Granulu uzglabāšanas bunkurs
5
4
3
Katla ūdens ieplūde Katla ūdens izvads Dūmgāzu izplūde
Svaiga gaisa padeves pieslēgums
6
7
1
Pegāde: Iekštelpu krāsns ar vadību, kartona iepakojumā
Dūmgāzu izplūde: Viena katls uz vienu skursteni
Dūmgāzu izplūde: Ar ārējām dūmvada caurulēm, kas jāpievieno saskaņā ar vietējiem noteikumiem
CentroPelet ZVB 16-32kW Additional equipment
Papildus aprīkojums: Dūmvadu komplekts CentroPelet ZVB "fasādes" pieslēgumam (dūmvads 1m, dūmvads 0,5m, T-daļas vāks, T-daļa, si- likona rozete, 90⁰ līkums, dūmvads 0,25m, 45⁰ elkonis.
entroPelet ZVB 16-32kW BASIC DIMENSIONS CentroPelet ZVB 16-32kW Delivery CentroPelet ZVB 16-32kW Flue gas exhaust entroPelet ZVB 16-32kW Flue gas exhaust

Granulu katls CentroPelet ZVB 16-32kW

Compact pellet boiler CentroPelet ZVB 16-32kW Centrometal BOILER CLASS
Siltuma jauda (min-max)
kg/h
%
Ø(mm)
Max granulu patēriņš
Efektivitāte
*Dūmgāzu izvada ārējais diametrs
Granulu apjoms bunkurā
Ūdens apjoms apkures katlā
Nepārtrauktā darbība max.slodze
kg
4.29-14.4
Elektrības patēriņš
Izmēri **(P*D*A)
Izmēri katlumājas plānošanai
Svars
5.21-17.51
litri
h
w
mm
m
kg
1.02-3.37
87.87-89.11
80
30
31
29.5-9.0
140-350
562*700*1081
2,26
180
1.2-3.88
88.82-92.13
80
65
50
54-16.5
100-300
610*785*1240
2,40
250
kW
5.21-21.51
1.2-4.85
88.82-90.39
80
65
50
54-13.5
100-300
610*785*1240
2,40
250
6.34-29.14
1.43-6.48
90.65-91.64
100
85
60
59-13
100-400
670*870*1360
2,54
305
CentroPelet ZVB
ZVB 32
ZVB 24
ZVB 20
ZVB 16
2
Centrometa apkures tehnika logo
*Skursteņa iekšējam diametram un augstumam jābūt stingrā atbilstībā ar katla nominālo jaudu. Tam jātbilst visiem valsts normatīviem dokumentiem un ražotāja rekomendācijām.
Kontakttālrunis: +371 28818088, +371 29149923 E-pasts: info@centrometal.lv Mājas lapa: www.centrometal.lv
Heat power (min-max) kg/h % Ø(mm) Max pellet consumption Effectiveness *Diameter of exhaust gas outlet Amount of pellets in a bunker The amount of water in the boiler  Continuous operation with max.load kg 4.29-14.4 Electricity consumption Dimensions**(P*D*A) Dimensions for boilerroom plannin Weight 5.21-17.51 litri h w mm m kg 1.02-3.37 87.87-89.11 80 30 31 29.5-9.0 140-350 562*700*1081 2,26 180 1.2-3.88 88.82-92.13 80 65 50 54-16.5 100-300 610*785*1240 2,40 250 kW 5.21-21.51 1.2-4.85 88.82-90.39 80 65 50 54-13.5 100-300 610*785*1240 2,40 250 6.34-29.14 1.43-6.48 90.65-91.64 100 85 60 59-13 100-400 670*870*1360 2,54 305 CentroPelet ZVB ZVB 32 ZVB 24 ZVB 20 ZVB 16 2
Compact hot water boilers CentroPelet ZVB are wood pellet fir- ing boilers. They are designed for hot water heating of the small- est up to medium sized facilities. They are made out of steel with modern design and high efficiency. The boiler has a built-in burner for combustion of wood pellets with the auto ignition and digital boiler regulation control which op- erates flue vent corresponding to flue and boiler water tempera- tures.They are supplied with a built-in circulation pump, safety valve, vent valve, pressure switch and expansion vessel. The pel- let tank is an integral part of the boiler.
SUITABLE FOR THE ENVIRONMENT Low emission of harmful compounds in the flue gases.
EFFICIENT High boiler efficiency and low maintenance requirements.
PELLETS SUPPLY The pellets are individually supplied over sling transporter and burned by electric heater.
PRODUCT CHARACTERISTICS
EQUIPPED Factory-fitted circulation pump, safety valve, pressure switch, expansion vessel and automatic vent.
Hot water boiler for central heating systems CentroPelet ZVB with the built-in pellet burner. output 14-29 kW. Hot water boiler CentroPelet is supplied with wood pellets using a screw conveyor, and the pellets are fired by an electric heater. The stove can be turned on/off automatically. High efficiency boiler. Low emissions of harmful compounds in flue gases. The possibility of adjusting the switching time. The compact design allows accommodation of the boiler in small boiler rooms Built-in circulation pump, safety valve, pressure switch, expan- sion vessel and automatic vent valve. Built-in pellet tank.
BASIC DIMENSIONS:
ADDITIONAL EQUIPMENT:
Refilling pellets from the larger tank CPSP-ZVB by screw conveyor.
Дополнительный бункер CPSP-ZVB с системой подачи пеллет.
DELIVERY AND OBLIGATORY ADDITIONAL EQUIPMENT:
TECHNICAL INSTRUCTIONS / BROCHURES:
VB 15-16-20-24-32 - Technical instructions (PDF)
2
Regulation Mechanism for flue passage cleaning Pellet storage
5
4
3
Boiler water inlet Boiler water outlet Flue gas exhaust connection
Fresh air supply connection
6
7
1
Delivery: Indoor furnace with control, in cardboard packaging
Flue gas exhaust: One furnace per one chimney
Flue gas exhaust: By outer flue pipes which have to be connected according to local regulations
Additional equipment: a set of flue pipes for CentroPelet ZVB for a „fa- cade“ connection (flue pipe 1m, flue pipe 0,5m, T-part cover , T-part, silicone rosette, 90⁰ elbow, flue pipe 0,25m, 45⁰ elbow.
Contact phone: +371 28818088, +371 29149923 E-mail: info@centrometal.lv
HEATING TECHNIQUE
Pellet boiler CentroPelet ZVB 16-32kW
Centrometal BOILER CLASS Centrometal eco design
Contact phone: +371 28818088, +371 29149923 E-mail: info@centrometal.lv Homepage: www.centrometal.lv
*The internal diameter and height of the chimney must be strictly in line with the boiler's nominal capacity. It must comply with all national regulatory documents and manufacturer's recommendations.