Kopējā siltuma jauda
Telpas siltuma jauda
kW
kg/h
%
Ø mm
Granulu patēriņs
Efektivitāte
ūmgāzu caurules savienojums
Tvertnes ietilpība
Ūdens daudzums plīts
Autonomija
CentroPelet ZV14-32
kg
4.89-16.1
Jaudas patēriņš pie nominālās jaudas
Izmēri (platums*dziļums*augstums)
Size for boiler planning
Neto svars
5.1-18.46
lit
h
w
mm
m 2
kg
1.22-3.31
1.04-3.46
95,9-94,5
80
30
50
8.5-29
110-320
520*630*1115
1,154
160
0,88-4,24
1.08-4.00
94.3-95.4
80
42
50
10.5-39
140-350
611*671*1266
1,297
230
ZV 32
ZV 24
ZV 20
ZV 16
kW
5.1-22.14
0,88-4,1
1.08-4.80
93.8-95.4
80
42
50
9-39
140-350
611*671*1266
1,297
230
8.57-30.48
2.06-6.1
1.82-6.6
93.8-95.4
100
57
60
8.5-31
140-350
672*722*1396
1,427
280
1,22-3,31
1.07-3.02
91.55-94.72
80
17
17
10.5-39
100-300
470*535*1000
1,00
140
ZV 14
4.17-12.26

PRODUKTA RAKSTUROJUMS:

VIEDĀS FUNKCIJAS

Granulas tiek automātiski piegādātas ar stropu kon-

veijeru un automātiski sadedzinātas ar elektrisko

sildītāju.

EFEKTĪVS

Ekonomiskā funkcija nodrošina automātisku izs-

lēgšanu, kad telpas temperatūra tuvojas nok-

lusējuma vērtībām.

TĀLVADĪBA

Kontrolējiet plīts funkcijas, atrodoties ērtā atzveltnes

krēslā, izmantojot intuitīvo tālvadības pulti.

SAVIENOJUMS

Gaisa + ūdens sildīšana, izsmidzinot karstu

gaisu kosmosā un savienojot ar radiatoriem.


Granulu kamīni karstajam gaisam + ūdens sildīšanai, iepūšot telpā karsto gaisu un pieslēdzot radiatoriem. Tas ir pieejams trīs krāsās: balta, pelēka, sarkana Krāsns tiek piegādāta ar malkas granulām, izmantojot skrūvju konveijeru, un granulas tiek apkurinātas ar elektrisko sildītāju. Plīti var ieslēgt/izslēgt automātiski. Ekonomiskās darbības funkcija ļauj automātiski samazināt jaudu, kad temperatūra telpā tuvojas noklusējuma vērtībai. Iespēja regulēt ventilatora ātrumu karstā gaisa iepūšanai telpā. Iespēja regulēt pārslēgšanas laiku. Tie tiek piegādāti ar iebūvētu cirkulācijas sūkni, drošības vārstu, spiediena slēdzi, izplešanās tvertni un automātisko ventilācijas vārstu. Iebūvēta granulu tvertne.

KAMĪNA IZMĒRI:

PIEGĀDE UN OBLIGĀTAIS PAPILDU APRĪKOJUMS:

CentroPelet ZV14-32kW Pellet fireplaces CentroPelet ZV14-32kW
Regula
1
Galvenais slēdzis
2
avienojums dūmgāzu izvadīšanai
3
Savienojums svaiga gaisa ieplūdei
4
Ūdens ieplūde
5
Ūdens izvads
4
Svira dūmgāzu cauruļu tīrīšanai
5
Karstā ūdens krāsnis CentroPelet ZV ir malkas granulu kurināmās krāsnis, kas paredzētas telpu apsildīšanai ar gaisu ar iebūvēta venti- latora palīdzību un ūdeni caur radiatora centrālapkuri. Tie ir izgatavoti no tērauda ar modernu dizainu un augstu efektivitāti. Tajos ir iebūvēts cirkulācijas sūknis, drošības vārsts, spiediena slēdzis, izplešanās tvertne un automātiskais ventilācijas vārsts. Tiem standarta komplektācijā ir tālvadības pults un digitālā vadība, ko var izmantot, lai vadītu plīts darbu un izvēlētos nedēļas programmu.
(platums * dziļums * augstums)
Skursteņa iekšējam diametram un augstumam stingri jāatbilst katla nominālajai jaudai. Tam jāatbilst visiem valsts normatīvajiem dokumentiem un ražotāja ieteikumiem.
HEATING TECHNIQUE

Granulu kamīni CentroPelet ZV14-32kW

CentroPelet ZV14-32kW DELIVERY AND OBLIGATORY ADDITIONAL EQUIPMENT CentroPelet ZV14-32kW BASIC DIMENSIONS
Piegāde: Kamīns ar vadības automātiku. Tālvadības pults (tikai Z12 un ZR12)
Dūmgāzu izplūde: Viens kamīns uz vienu skursteni.
Dūmgāzu izplūde: Ārējās dūmvadu caurules, kas jāpievieno saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Papildus aprīkojums: Dūmvada sākuma komplekts CentroPelet Z (1m dūmvada caurule, 0,5m dūmvada caurule, T-gabals, silikona rozete, 90° līkums).
Kontakttālrunis: +371 28818088, +371 29149923 E-pasts: info@centrometal.lv Mājas lapa: www.centrometal.lv
PRODUCT CHARACTERISTICS
SMART FUNCTIONS The pellets are automatically supplied by sling con- veyor and burned automatically with electric heater.
EFFICIENT The economical function enables automatic power down when the room temperature ap- proaches the default values.
REMOTE CONTROL Control the stove functions from the comfort of the armchair with the intuitive remote control.
CONNECTION Air + water heating by spraying hot air into space and connecting to radiators.
 Total heat output Space heat output kW kg/h % Ø mm Pellet consume Efficiency Flue gas tube connection Tank capacity Water amount in stove Autonomy CentroPelet ZV14-32 kg 4.89-16.1 Power consume at nominal power Dimensions (Width*Depth*Height) Size for boiler planning Net weight 5.1-18.46 lit h w mm m2 kg 1.22-3.31 1.04-3.46 95,9-94,5 80 30 50 8.5-29 110-320 520*630*1115 1,154 160 0,88-4,24 1.08-4.00 94.3-95.4 80 42 50 10.5-39 140-350 611*671*1266 1,297 230 ZV 32 ZV 24 ZV 20 ZV 16 kW 5.1-22.14 0,88-4,1 1.08-4.80 93.8-95.4 80 42 50 9-39 140-350 611*671*1266 1,297 230 8.57-30.48 2.06-6.1 1.82-6.6 93.8-95.4 100 57 60 8.5-31 140-350 672*722*1396 1,427 280 1,22-3,31 1.07-3.02 91.55-94.72 80 17 17 10.5-39 100-300 470*535*1000 1,00 140 ZV 14 4.17-12.26
Wood pellet stove for hot air + water heating by blowing hot air into the space and connected to radiators. It is available in three colours: white, gray, red The stove is supplied with wood pellets using a screw conveyor, and the pellets are fired by an electric heater. The stove can be turned on/off automatically. The function of economical operation allows automatic output reduction when the temperature room is getting closer to default. The possibility of adjusting the fan speed for blowing hot air into the room. The possibility of adjusting the switching time. They are supplied with a built-in circulation pump, safety valve, pressure switch, expansion vessel and automatic vent valve. Built-in pellet tank.
BASIC DIMENSIONS:
DELIVERY AND OBLIGATORY ADDITIONAL EQUIPMENT:
Regulation
1
Main switch
2
Connection for flue gas exhaust
3
Connection for fresh air intake
4
Water inlet
5
Water outlet
4
Lever for cleaning flue gas pipes
5
Hot water stoves CentroPelet ZV are wood pellet firing stoves intended for heating the room with air by means of a built-in fan and water through the radiator central heating. They are made of steel with modern design and high efficiency. They have a built-in circulation pump, safety valve, pressure switch, expansion vessel and automatic vent valve. They are standardly supplied with a remote control and digital control that can be used to manage the work of the stove and select the weekly programme.
Delivery: Stove with the regulation control in cardboard packaging.
Flue gas exhaust: One stove per one chimney
Flue gas exhaust: External flue pipes that should be connected in accordance with the local regulations
Additional equipment: set of flue pipes for CentroPelet ZS for the façade connection (1m flue pipe, 0.5m flue pipe, T- piece cover, T- piece, silicon rosette, 90° bend, 0.25m flue pipe, 45° bend)
CentroPelet ZV14-32kW DELIVERY AND OBLIGATORY ADDITIONAL EQUIPMENT CentroPelet ZV14-32kW DELIVERY AND OBLIGATORY ADDITIONAL EQUIPMENT CentroPelet ZV14-32kW DELIVERY AND OBLIGATORY ADDITIONAL EQUIPMENT CentroPelet ZV14-32kW DELIVERY AND OBLIGATORY ADDITIONAL EQUIPMENT CentroPelet ZV14-32kW BASIC DIMENSIONS
Contact phone: +371 28818088, +371 29149923 E-mail: info@centrometal.lv
HEATING TECHNIQUE
Pellet fireplaces CentroPelet ZV14-32kW
Contact phone: +371 28818088, +371 29149923 E-mail: info@centrometal.lv Homepage: www.centrometal.lv
*The internal diameter and height of the chimney must be strictly in line with the boiler's nominal capacity. It must comply with all national regulatory documents and manufacturer's recommendations.